Grupa Rekolekcyjno-Misyjna

Zgromadzenia Księży Misjonarzy

“Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. Niewątpliwie dla św. Wincentego a Paulo najważniejszą sprawą życia była bieda. Wszelka bieda ludzka. Ta dotykająca ciała – materialna, ale także a może przede wszystkim bieda duchowa. Starał się zaradzić biedzie materialnej i duchowej.

Grupa Misyjna

W ramach Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo, istnieje Grupa Misyjna w której pełnią posługę doświadczeni w pracy rekolekcyjno – misyjnej kapłani.

Schemat Misji

Niedziela – rozpoczęcie na wszystkich Mszach św. w parafii – po południu nabożeństwo dla małych dzieci (do 6 lat) z błogosławieństwem i nałożeniem Cudownego Medalika – 21.00 – Apel Jasnogórski

Schemat Rekolekcji

REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH. Niedziela – rozpoczęcie na wszystkich Mszach św. Poniedziałek - 8.30 – modlitwy poranne, 9.00 – Msza św. z nauką ogólną – po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet.

Cytaty

Rekolekcje prowadzą do ukrzyżowania własnego ciała po to, by można było powiedzieć za św. apostołem: jestem ukrzyżowany dla świata, a świat stał się ukrzyżowany dla mnie.

św. Wincenty a Paulo

Dajcie mi człowieka modlitwy, a będzie zdatny do wszystkiego. Będzie mógł powtórzyć za św. apostołem: wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia i pociesza.

św. Wincenty a Paulo

Modlitwa jest tym dla duszy, czym dusza dla ciała. Jak ciało bez duszy jest martwe, tak dusza bez modlitwy jest pozbawiona żywotności i siły.

św. Wincenty a Paulo

Nasze Propozycje

Proponujemy bardzo szerokie spektrum działalności. Począwszy od rekolekcji i misji parafialnych przygotowujących parafie w czasie Adwentu i Wielkiego Postu do owocnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, poprzez przygotowanie wspólnoty parafialnej na czas nawiedzenia obrazu, figury, aż po rekolekcje specjalistyczne. Są to np. rekolekcje kapłańskie, zakonne – mamy działający dopiero od kilku lat wyposażony we wszystko co jest potrzebne (sale konferencyjne, Internet, kaplica) dom rekolekcyjny w Krzeszowicach niedaleko Krakowa. Proponujemy też różnego rodzaju rekolekcje ewangelizacyjne, formacyjne dla dzieci, młodzieży oraz grup parafialnych. Istnieje możliwość nawiązania dłuższej współpracy z naszym zgromadzeniem przez parafie na okres kilku lat.

Schemat Rekolekcji

REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH
Niedziela – rozpoczęcie na wszystkich Mszach św.
Poniedziałek
8.30 – modlitwy poranne
9.00 – Msza św. z nauką ogólną – po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet
18.00 – Msza św. z nauką ogólną – po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet

Schemat Misji

Niedziela – rozpoczęcie na wszystkich Mszach św. w parafii – po południu nabożeństwo dla małych dzieci (do 6 lat) z błogosławieństwem i nałożeniem Cudownego Medalika – 21.00 – Apel Jasnogórski
Poniedziałek - 8.30 – modlitwy poranne - 9.00 – Msza św. z nauką - 15.30 – Msza św. z nauką dla dzieci - 17.00 – Msza św. z nauką dla kobiet - 18.30 – nabożeństwo z nauką dla młodzieży - 20.00 – Msza św. z nauką dla mężczyzn - 21.00 – Apel Jasnogórski

Informacje

“Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”

Przesłanie – św. Wincenty a Paulo

Troska o świętość trwa przez całe życie. Wincenty przyjął święcenia kapłańskie w 19. roku życia. W pierwszych latach starał się zapewnić sobie godne miejsce w społeczeństwie i […]

O gorliwości

Naśladując Ciebie, św. Wincenty a Paulo płoną podobną gorliwością w trosce o zbawienie tych, którym nie była głoszona jeszcze Ewangelia. W konferencjach do kapłanów mówił: “Kto wypowiada […]

Nasze propozycje

W ramach Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo, istnieje Grupa Misyjna w której pełnią posługę doświadczeni  w pracy rekolekcyjno – misyjnej kapłani. Taka posługa jest jednym […]

Kontakt

(12) 622 59 17 lub kom. 660 545 403

ul. Misjonarska 37
30-058 Kraków

grupa.misyjnorekolekcyjna@misjonarze.pl