O gorliwości

Naśladując Ciebie, św. Wincenty a Paulo płoną podobną gorliwością w trosce o zbawienie tych, którym nie była głoszona jeszcze Ewangelia. W konferencjach do kapłanów mówił: “Kto wypowiada słowo misjonarz, ten mówi o człowieku posłanym przez Boga, aby zbawić dusze (…). Naśladujemy w tej pracy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który jest jedynym prawdziwym Odkupicielem.

“Proszę Księży, poświęćmy się Bogu, by iść do wszystkich zakątków świata i zanieść tam świętą Jego Ewangelię. Zbawienie narodów, a także nasze własne, jest tak ogromną wartością, iż trzeba zapłacić za nią każdą cenę.”

Rozmyślania Rodziny Wincentyńskiej tom I. WITKM Kraków 2014 r.