Schemat Rekolekcji

REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH

Niedziela

– rozpoczęcie na wszystkich Mszach św.

Poniedziałek

8.30 – modlitwy poranne
9.00 – Msza św. z nauką ogólną – po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet
18.00 – Msza św. z nauką ogólną – po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet

Wtorek

8.30 – modlitwy poranne
9.00 – Msza św. z nauką ogólną – Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn
18.00 – Msza św. z nauką ogólną – po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn

Środa

– Dzień spowiedzi

8.30 – modlitwy poranne
9.00 – Msza św. z nauką ogólną
11.00 – Msza św. i Sakrament Chorych
18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Czwartek

8.30 – modlitwy poranne
9.00 – Msza św., nauka, błogosławieństwo i zakończenie
18.00 – Msza św., nauka, błogosławieństwo i zakończenie

REKOLEKCJE Z UDZIAŁEM DZIECI I MŁODZIEŻY

Niedziela

– rozpoczęcie na wszystkich Mszach św.

Poniedziałek

8.30 – modlitwy poranne
9.00 – Msza św. z nauką – po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet
11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
15.00 – Nabożeństwo z nauką dla dzieci
17.00 – Msza św. z nauką – po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet
19.00 – Nabożeństwo i nauka dla młodzieży

Wtorek

8.30 – modlitwy poranne
9.00 – Msza św. z nauką – po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn
11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
Po południu – Spowiedź dzieci
17.00 – Msza św. z nauką – po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn
19.00 – Nabożeństwo i nauka dla młodzieży

Środa

– Dzień spowiedzi

8.30 – modlitwy poranne
9.00 – Msza św. z nauką – Sakrament Chorych 11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
15.30 – Droga Krzyżowa dla dzieci
17.00 – Msza św. z nauką
19.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży

Czwartek

8.30 – modlitwy poranne
9.00 – Msza św. z nauką, błogosławieństwo i zakończenie
17.00 – Msza św. z nauką, błogosławieństwo i zakończenie