Przesłanie – św. Wincenty a Paulo

Troska o świętość trwa przez całe życie. Wincenty przyjął święcenia kapłańskie w 19. roku życia. W pierwszych latach starał się zapewnić sobie godne miejsce w społeczeństwie i […]

O gorliwości

Naśladując Ciebie, św. Wincenty a Paulo płoną podobną gorliwością w trosce o zbawienie tych, którym nie była głoszona jeszcze Ewangelia. W konferencjach do kapłanów mówił: “Kto wypowiada […]

Nasze propozycje

W ramach Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo, istnieje Grupa Misyjna w której pełnią posługę doświadczeni  w pracy rekolekcyjno – misyjnej kapłani. Taka posługa jest jednym […]

Grupa Misyjna

“Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. Niewątpliwie dla św. Wincentego a Paulo najważniejszą sprawą życia była bieda. Wszelka bieda ludzka. Ta dotykająca ciała – materialna, […]