Grupa Misyjna

przez admin

“Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. Niewątpliwie dla św. Wincentego a Paulo najważniejszą sprawą życia była bieda. Wszelka bieda ludzka. Ta dotykająca ciała – materialna, ale także a może przede wszystkim bieda duchowa. Starał się zaradzić biedzie materialnej. Założył jednak Zgromadzenie Księży Misjonarzy aby starało się zaradzać biedzie duchowej. Najlepszym sposobem działania w…