Zgromadzenie Księży Misjonarzy

Grupa Misyjno-Rekolekcyjna

„ Ewangelię głosić ubogim posłał mnie Pan.” Takiego zawołania nauczył nas nasz Święty Patron i w takim duchu idziemy nieść światło Dobrej Nowiny ludziom będącym w potrzebie duchowej i materialnej.

Schemat Misji

Niedziela – rozpoczęcie na wszystkich Mszach św. w parafii – po południu nabożeństwo dla małych dzieci (do 6 lat) z błogosławieństwem i nałożeniem Cudownego Medalika – 21.00 – Apel Jasnogórski...

Schemat Rekolekcji

Niedziela – rozpoczęcie na wszystkich Mszach św. Poniedziałek 8.30 – modlitwy poranne 9.00 – Msza św. z nauką ogólną – po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet 18.00 – Msza św. z nauką ogólną – po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet...

Grupa Misyjna

W ramach Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo, istnieje Grupa Misyjna w której pełnią posługę doświadczeni w pracy rekolekcyjno – misyjnej kapłani.

Grupa Misyjno-Rekolekcyjna

Rekolekcje Misje Formacja

Proponujemy bardzo szerokie spektrum działalności. Począwszy od rekolekcji i misji parafialnych przygotowujących parafie w czasie Adwentu i Wielkiego Postu do owocnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, poprzez przygotowanie wspólnoty parafialnej na czas nawiedzenia obrazu, figury, aż po rekolekcje specjalistyczne.

W duchu więc pokory i całkowitego oddania się Jezusowi Chrystusowi, podejmujemy trud głoszenia Ewangelii współczesnemu człowiekowi, w czasach w których przyszło nam żyć.  Naszym hasłem jest zawołanie:

„Ewangelię głosić ubogim posłał mnie Pan.”

Kontakt z Grupą
Dyrektor Grupy Misyjnej
ks. Krzysztof Dura CM

ul. Misjonarska 37
30-058 Kraków

Kontakt

Tel : (12) 622 59 17

kom: 660 545 403

Email: grupa.misyjnorekolekcyjna@misjonarze.pl