Misje Ludowe

Grupa Misyjno-Rekolekcyjna

„Ewangelię głosić ubogim posłał mnie Pan.” Takiego zawołania nauczył nas nasz Święty Patron i w takim duchu idziemy nieść światło Dobrej Nowiny ludziom będącym w potrzebie duchowej i materialnej.

Informacje z Misji Ludowych

Grupa Misyjna

Dajcie mi człowieka modlitwy, a będzie zdatny do wszystkiego. Będzie mógł powtórzyć za św. apostołem: wszystko mogę w Tym który mnie umacnia i pociesza.

Św. Wincenty a Paulo

Modlitwa jest tym dla duszy, czym dusza dla ciała. Jak ciało bez duszy jest martwe, tak dusza bez modlitwy jest pozbawiona żywotności i siły.

Św. Wincenty a Paulo

Kontakt z Grupą Misyjną

Dyrektor Grupy Misyjnej – ks. Krzysztof Łytkowski CM

Grupa Misyjna

ul. Kujawska 50/52 81-862 Sopot

Email

k.lytkowski@gmail.com lub grupa.misyjnorekolekcyjna@misjonarze.pl

Telefon

+48 601 923 070

Misje

Proponowane schematy prowadzonych misji i rekolekcji

Misje

Począwszy od rekolekcji i misji parafialnych przygotowujących parafie w czasie Adwentu i Wielkiego Postu.

Rekolekcje

Proponujemy też różnego rodzaju rekolekcje ewangelizacyjne, formacyjne dla młodzieży oraz grup parafialnych.

Dni skupienia

Poprzez przygotowanie wspólnoty parafialnej na czas nawiedzenia obrazu, figury, aż po rekolekcje specjalistyczne.