Misje w Siemiatyczach

W 1713 r. proboszczem katolickiej parafii w Siemiatyczach został ks. Michał z Buczyna Korwin Krassowski. Był to bardzo trudny czas dla mieszkańców. Przeżyli zarazę cholery, która rozpoczęła się w 1710. Dochodzą odgłosy wojny. Toczy się tzw. III wojna północna 1700 – 1721.

Ks. Krassowski jest bardzo aktywny. Remontuje zdewastowany podczas zarazy kościół, plebanię i budynki gospodarcze. Dba o dobra duchowe swoich wiernych. Zaprasza z Warszawy księży misjonarzy św. Wincentego a Paulo aby wygłosili misje święte. Misje rozpoczęły się w 1714 roku od Zielonych Świąt. Trwały 4 tygodnie.

W 2022 r. czyli 308 lat później historia w jakimś sensie potarza się. Przeżywamy trudne czasy – była pandemia (zaraza), na Ukrainie toczy się wojna.

Ks. Proboszcz Jerzy Cudny dbając o dobra duchowe swoich wiernych zaprasza księży misjonarzy św. Wincentego a Paulo aby przeprowadzili misje święte. Misje trwały od 2.10 – 9.10.2022 r. Przeprowadzili je księża: Wojciech Kozłowski i Krzysztof Łytkowski.

Wypada nadmienić, że ksiądz proboszcz Krassowski rezygnuje z funkcji proboszcza i ofiaruje parafię Zgromadzeniu Misji. Księża misjonarze posługują w Siemiatyczach od 29.09.1719 – 16.08.1832 czyli 123 lata. Z parafii zostali wyrzuceni przez władze carskie za pomoc w powstaniu listopadowym.

Te misje to swoistego rodzaju powrót do źródeł.

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies